Patologies més frequents

Les patologies associades amb el Dolor Crònic són diverses, abastant des de condicions de la columna vertebral fins a malalties craneofacials i pèlviques. Aquestes condicions tenen orígens variats, poden afectar diverses àrees del cos i presentar graus de gravetat diferents. Sense importar-ne la ubicació o el grau de gravetat, totes poden tenir un impacte significatiu en la qualitat de vida dels afectats, ressaltant la necessitat d’un diagnòstic precís i un tractament efectiu.

Dolor Crònic

El malestar que s'estén més enllà del temps de recuperació esperat, a diferència del dolor agut, pot causar problemes psicològics, alterar la vida quotidiana i afectar la família del pacient.

Estenosi Lumbar

L'estrenyiment del canal lumbar pot comprimir els nervis, causant dolor i limitacions a la mobilitat, requerint diversos tractaments.

Fractures Vertebrals

Les vèrtebres, sovint malmeses per osteoporosi, poden fracturar-se, causant dolor intens i mobilitat reduïda, requerint tractaments variats.

Dolor Craneofacial

Els trastorns crònics dolorosos que afecten la cara i el crani inclouen neuràlgies facials, problemes d'ATM i certs tipus de cefalea.

Neuràlgia del Trigemin

El cinquè nervi cranial transmet la sensibilitat facial, i la seva intensa malaltia es tracta amb medicaments, radiofreqüència o tècniques neuroquirúrgiques.

Dolor Neuropàtic

Aquest dolor sorgeix de dany al sistema nerviós, tenint característiques úniques i resistint analgèsics comuns.

Dolor Cervical

El malestar al coll pot expandir-se a coll, cap i braços, generalment a causa de problemes vertebrals i musculars.

Dolor Dorsal

La columna entre el coll i les costelles pot causar dolor posterior o toràcic per degeneració, inflamació o fractures.

Dolor Lumbar i Ciàtica

El malestar a la zona baixa de l'esquena es pot estendre a les extremitats inferiors, requerint diagnòstic i tractament especialitzat.

Dolor Sacroiliac

La unió sacro-ilíaca pot causar dolor en glutis i cuixes si s'inflama, degenera o lesiona, que es pot diagnosticar amb tècniques d'imatge.

Dolor Pèlvic i Perineal

La regió pèlvica, llar de diversos òrgans, pot acollir un dolor crònic de difícil diagnòstic i tractament.

Hèrnia Discal

El deteriorament dels discos intervertebrals pot causar una protrusió que inflami les arrels nervioses, resultant en dolor irradiat i potencials problemes neurològics.