Política de Privacitat

CLÍNICA DEL DOLOR DE BARCELONA, S.A. compleix els requisits establerts a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE).

Condicions generals dús

La utilització del web atribueix la condició d’usuari a tota persona que hi accedeixi i implica l’acceptació sense reserves de les presents condicions generals.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

CLÍNICA DEL DOLOR DE BARCELONA, S.A. es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al seu lloc web.

L’usuari accepta plenament i sense reserves les disposicions incloses en aquest Avís Legal, a la versió publicada per CLINICA DEL DOLOR DE BARCELONA, S.A. en el moment mateix en què l’usuari accedeixi al lloc web.

El lloc web pot ser visitat lliurement i l’Usuari es compromet a utilitzar els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i aquest Avís Legal. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar el lloc web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i els interessos de tercers.

CLÍNICA DEL DOLOR DE BARCELONA, S.A. no es responsabilitza dels errors o omissions, dels continguts del lloc web ni d’altres continguts als quals es pugui accedir a través d’aquest, ni dels danys derivats de la utilització del lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

CLÍNICA DEL DOLOR DE BARCELONA, S.A. ni garanteix l’absència de virus o altres elements lesius, que poguessin causar danys o alteracions al sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l’usuari del lloc web; ni respon dels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’Usuari o tercers.

El lloc web té caràcter informatiu, per la qual cosa el contingut podrà ser modificat, ampliat o suprimit en qualsevol moment, sense avís previ.

CLÍNICA DEL DOLOR DE BARCELONA, S.A. es reserva el dret d’actualitzar els continguts del lloc web i/o d’eliminar-los, així com de limitar-ne i impedir-ne l’accés, ja sigui temporalment o definitivament, sense prèvia notificació.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual i/o industrial del lloc web i de tots els seus continguts (textos, imatges, dissenys, creativitats, programari, codi font, fragment d’àudio, programes informàtics, descàrregues digitals, bases de dades, noms comercials, marques , logotips, i/o qualsevol altre signe distintiu, etc.) que formen o hagin format part del mateix en algun moment, estan protegits per Llei i són propietat de CLINICA DEL DOLOR DE BARCELONA, S.A, o de tercers que n’han autoritzat l’ús .

En cap cas s’entendrà que l’accés i l’ús del lloc web implica la renúncia, transmissió, llicència, cessió, total ni parcial, ni autorització de cap classe, per a l’explotació, reproducció, comunicació pública, difusió, divulgació i/o transformació ni del lloc web, ni dels seus continguts, entesos amb l’amplitud assenyalada al punt anterior, ni tampoc dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial inherents a aquests.

Enllaços

L’empresa no assumeix cap responsabilitat sobre el contingut, la informació o els serveis que puguin oferir els enllaços que es presenten al nostre lloc web, i que tenen caràcter merament informatiu.

Política de Privadesa

CLÍNICA DEL DOLOR DE BARCELONA, S.A. garanteix el compliment de la normativa espanyola i europea de protecció de dades de caràcter personal, així com la implementació de les corresponents mesures de seguretat, de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i el Reglament General de Protecció de Dades europeu (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell UE, del 27 d’abril del 2016). CLÍNICA DEL DOLOR DE BARCELONA, S.A. us informa que les dades personals que ens siguin proporcionades seran incorporades per al seu tractament en fitxers automatitzats. La recollida i el tractament d’aquestes dades tenen com a finalitat la prestació de serveis personalitzats i comunicacions electròniques.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que ens comuniqui a través d’aquesta pàgina web i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a CLINICA DEL DOLOR DE BARCELONA, SA, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per això CLINICA DEL DOLOR DE BARCELONA, S.A. oa tercers. Mitjançant l’emplenament i l’enviament dels corresponents formularis d’aquesta web, l’usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de CLINICA DEL DOLOR DE BARCELONA, S.A. , dades de caràcter personal titularitat de terceres persones haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-lo dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors.

CLÍNICA DEL DOLOR DE BARCELONA, S.A. us informa que teniu dret a accedir a les vostres dades ia obtenir confirmació sobre el vostre tractament, així com una còpia de les dades personals objecte de tractament. Té dret a actualitzar-los i sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. Podeu sol·licitar la limitació en el tractament de les vostres dades i oposar-vos al tractament d’aquestes dades revocant el vostre consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les dades personals. Podeu exercir els vostres drets contactant amb nosaltres info@clinicavertebra.es.

Si considereu que els vostres drets no s’han atès degudament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control a www.aepd.es

Així mateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés per a CLINICA DEL DOLOR DE BARCELONA, S.A. li pugui remetre comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. En el supòsit de no estar interessat a rebre aquest tipus de comunicacions podeu adreçar-vos a CLINICA DEL DOLOR DE BARCELONA, S.A., al correu electrònic info@clinicavertebra.es, manifestant la vostra voluntat.

CLÍNICA DEL DOLOR DE BARCELONA, S.A. es compromet al compliment de la seva obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal subministrades i al deure de tractar-les amb confidencialitat i reserva, d’acord amb la legislació vigent. A aquests efectes adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

D’acord amb la normativa vigent sobre tractament de dades, us informem:

Denominació social: CLÍNICA DEL DOLOR DE BARCELONA, S.A.
NIF: A58329525

DADES RECOLLIDES EN FORMULARI DE CONTACTE:

Finalitat

Remetre a l’usuari informació que puguin ser del vostre interès en l’adreça proporcionada.

Legitimació per al tractament

Consentiment de l’usuari

Criteris de conservació

Les vostres dades seran cancel·lades quan Ud. ens retiri el consentiment, es conservaran durant el termini de 3 anys per respondre de possibles reclamacions i/o en el moment que sol·liciti la supressió, després d’oposar-se al tractament, seran destruïts.

Comunicació de dades

No se cediran, llevat que la llei ens obligui o sigui necessari per a l’operativitat del servei

Drets de l’usuari

Drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició al seu tractament, així com sol·licitar més informació sobre el tractament de les vostres dades.

Dret a presentar una reclamació davant de l’Agència espanyola de Protecció de Dades

Dades de contacte per exercir els drets de l’usuari

info@clinicavertebra.es

DADES RECOLLIDES EN FORMULARI DE CONTACTE AMB ACCEPTACIÓ DE REBRE COMUNICACIONS COMERCIALS:

Finalitat

Remetre a l’usuari informació que puguin ser del vostre interès en l’adreça proporcionada així com per gestionar la possible relació comercial.

Legitimació per al tractament

Consentiment de l’usuari

Criteris de conservació

Les vostres dades seran cancel·lades quan Ud. ens retiri el consentiment, es conservaran durant el termini de 3 anys per respondre de possibles reclamacions i/o en el moment que sol·liciti la supressió, després d’oposar-se al tractament, seran destruïts.

Comunicació de dades

No se cediran tret que la llei ens obligui o sigui necessari per a l’operativitat del servei

Drets de l’usuari

Drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició al seu tractament, així com sol·licitar més informació sobre el tractament de les vostres dades.

Dret a presentar una reclamació davant de l’Agència espanyola de Protecció de Dades.

Dades de contacte per exercir els drets de l’usuari

info@clinicavertebra.es

Legislació aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte dinterpretació dels termes que conformen els textos legals, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.

Qualsevol conflicte que es generi entre ClinicaVertebra.es i els USUARIS de www.ClinicaVertebra.es, es resoldran els tribunals de Barcelona.