Tractament amb Cèl·lules Mare Mesenquimals

Teràpia amb Cèl·lules Mare Mesenquimals derivades de Teixit Adipós

El tractament amb Cèl·lules Mare Mesenquimals (perícits) de teixit adipós és un procediment de curta durada que es realitza de forma ambulatòria al Departament de Cirurgia de Clínica Vertebra. L’obtenció de Cèl·lules Mare Mesenquimals derivades de teixit adipós (Adipose Stem Cells -ADSC-) és menys invasiu que la realització d’una extracció de medul·la òssia i s’obté un volum molt més gran de cèl·lules que han de ser sotmeses a un procés d’expansió cel·lular per obtenir suficients cèl·lules que siguin capaces de regenerar els teixits danyats.

La nostra tecnologia ens permet completar tot el procediment el mateix dia, utilitzant mètodes mínimament manipuladors i el que és més important, amb total seguretat i en instal·lacions avançades pròpies.

El procés complet de Teràpia amb Cèl·lules Mare Mesenquimals es pot realitzar en un temps comprès entre 4 i 5 hores. No cal enviar mostres a un laboratori extern i esperar dies perquè les Cèl·lules Mare puguin retornar per dur-se a terme la seva injecció endovenosa o un altre procediment quirúrgic percutani. Aquest procés accelerat proporciona un augment dels recomptes de Cèl·lules Mare sense manipulació.

El procés de tractament es realitza en 4 etapes:

  1. Obtenció
  2. Separació
  3. Activació
  4. Inoculació Terapèutica

1. OBTENCIÓ

Una petita quantitat de greix ( 50 cc – 200 cc ) s’obté de l’àrea de la cintura o gluti superior del pacient, sent el mètode similar a la liposucció realitzada per un especialista en Cirurgia, sota sedació endovenosa i control per especialista anestesiòleg/a, a quiròfan degudament acreditat pel Departament de Sanitat (Generalitat de Catalunya) i el Ministeri de Sanitat.

En utilitzar el propi teixit adipós del pacient per extreure les Cèl·lules Mare, significa que el donant i el receptor són la mateixa persona, per la qual cosa no hi ha perill de rebuig amfitrió. Es tracta doncs d’un tractament autòleg o un trasplantament cel·lular.

2. SEPARACIÓ

Les Cèl·lules Mare se separen de les Cèl·lules de teixit adipós a la màquina centrifugadora de Cèl·lules Mare a alta velocitat, on la força centrífuga separa les Cèl·lules Mare latents del teixit gras collit.

3. ACTIVACIÓ

Un cop les Cèl·lules Mare són aïllades i després de l’enriquiment amb plasma de la sang del pacient, són activades enzimàticament i preparades per a la transferència al pacient.

4. INOCULACIÓ TERAPÈUTICA

Les Cèl·lules Mare activades s’afegeixen a la bossa de degoteig de solució salina i es tornen a l’organisme del pacient a través de degoteig intravenós estàndard, mentre que el pacient està descansant, o bé s’inoculen percutàniament a la regió danyada de l’organisme.

L’acció terapèutica és un procés complex, que inclou mecanismes a nivell molecular i cel·lular, però en síntesi ho podríem simplificar de la manera següent: quan les Cèl·lules Mare activades es retornen a l’organisme del pacient, estan circulant pel sistema vascular durant un breu període de temps fins que són atretes a les proteïnes que se secreten a la zona del teixit danyat. Les Cèl·lules Mare es precipiten a la zona lesionada, i es converteixen en el nou teixit sa. Quan s’inoculen en el teixit danyat el procés és directe a la diana terapèutica.

L’ús de Cèl·lules Mare Mesenquimals està principalment indicat en el tractament de processos degeneratius.

Teràpia amb Cèl·lules Mare Mesenquimals Seleccionades i Cultivades

Els avenços en la Medicina Regenerativa han estat evidents en els darrers anys amb nous coneixements obtinguts mitjançant l’estudi i la investigació amb les cèl·lules mare, l’ocupació de les quals en la teràpia de reemplaçament ha donat lloc a una nova era en la medicina.

Les cèl·lules mare mesenquimals són capaces de regenerar teixits danyats i han esdevingut una de les teràpies cel·lulars més estudiades en Medicina Regenerativa. Han demostrat ser efectives en el tractament de diferents tipus de patologies, tant en assaigs preclínics com a assaigs clínics. El seu potencial rau en la seva capacitat de diferenciació en diferents tipus de cèl·lules, cosa que els permet reemplaçar cèl·lules danyades o necròtiques en teixits específics. En aquest sentit, la seva utilització a la Medicina Regenerativa es presenta com una alternativa terapèutica prometedora per tractar diferents malalties i lesions.

Les terapèutiques avançades de Medicina Regenerativa que es practiquen a Clínica Vertebra compleixen la normativa internacional existent i estan sustentades en l’evidència científica.

El Programa regular de selecció i cultiu de Cèl·lules Mesenquimals autòlogues procedents de teixit adipós es porta a terme a Sala Blanca amb estrictes mesures d’asèpsia dissenyades per a nivell de seguretat BL 3 a les nostres pròpies instal·lacions, evitant riscos de trasllat i conservació de la mostra i comptant amb la tecnologia precisa : cabina de flux laminar , centrifugadora Rotofix, incubador orbital, incubador CO₂, crioconservador Júnior Plus C, ultracongelador -86º, congelador -9 °C, congelador industrial, microcroscopi trinocular , comptador cel·lular electrònic i etiqueta que garanteix i assegura l’excel·lència dels processos duts a terme amb seguretat pel Departament de Biologia del Centre.

El procediment es realitza en dues fases, previ estudi clínic i preoperatori:

FASE I: Procediment de curta durada que es duu a terme a la Unitat de Cirurgia de Clínica Vertebra per a l’obtenció de Cèl·lules Mare Mesenquimals derivades del teixit adipós: Utilitzem teixit adipós del propi pacient per extreure les cèl·lules mare necessàries per al tractament d’una petita quantitat de greix que s’obté de l’àrea de la cintura o el gluti superior del pacient, realitzat per un especialista en cirurgia, sota sedació endovenosa i control per especialista en anestesiologia. En utilitzar el teixit adipós del pacient significa que el donant i el receptor seran la mateixa persona, es tracta d’un procediment autòleg.

FASE II: Programa de cultiu i criopreservació de Cèl·lules Mare Mesenquimals per convertir-les en cèl·lules terapèutiques: Es duu a terme a les instal·lacions de la Sala Blanca i Laboratori de Teràpia Cel·lular, dins del mateix Centre, s’efectua el procés de selecció i cultiu de cèl·lules mare. El procés complet té una durada aproximada de 3 setmanes per obtenir el producte cel·lular. S’obté un vial amb les cèl·lules mare mesenquimals cultivades i la resta es pot congelar per a futurs tractaments.

El procés és controlat per Biòlegs Especialitzats assegurant la descongelació cel·lular segons protocol internacional de la International Society for Stem Cell Research (ISSCR) i es duen a terme de manera automatitzada i en completa asèpsia garantint el recompte del nombre de cèl·lules que posteriorment s’inocularan al pacient en condicions d’asèpsia, control radiològic o per ultrasons i control anestesiològic continuat.

El recompte electrònic garanteix la determinació total del nombre de cèl·lules injectades i s’emet un certificat amb codi de barres personalitzat després del procediment terapèutic.

No s’han registrat reaccions adverses al producte cel·lular atesa la innocuïtat de les teràpies, ja que s’apliquen en teixits o articulacions que no impliquen risc vital o complicacions remarcables.

L’ús de Cèl·lules Mare Mesenquimals està principalment indicat en el tractament de processos degeneratius.

Nous Mètodes per a les Cèl·lules Mare i Resultats del Tractament

Nombroses condicions patològiques i malalties originen trastorns del metabolisme, deteriorament del sistema immune i augment de la generació de radicals lliures.

La pràctica mèdica estàndard utilitza una gran quantitat d’agents farmacològics que redueixen la capacitat natural de l’organisme per defensar-los i regenerar-los, cosa que comporta alteració dels processos metabòlics i immunològics, l’hemodinàmica i la capacitat de regeneració de la cèl·lula.

Les cèl·lules mare, com a cèl·lules indiferenciades, potencialment recuperen els processos normals d’homeòstasi orgànica.

El benefici més gran de la teràpia cel·lular amb Cèl·lules Mare Mesenquimals és la seva capacitat per regenerar teixits danyats i millorar la qualitat de vida dels pacients, són procediments segurs i que presenten poques complicacions.

Les teràpies amb cèl·lules mares mesenquimals tenen l’objectiu d’aconseguir un efecte regeneratiu en els processos degeneratius del cartílag articular, el disc intervertebral i els nervis perifèrics entre altres patologies.

Futur de la Teràpia Cel·lular en Medicina Regenerativa

El potencial de les Cèl·lules Mare Mesenquimals per a la regeneració tissular és enorme i s’espera que la teràpia cel·lular sigui una de les principals eines a la Medicina Regenerativa en el futur. A mesura que es desenvolupin noves tècniques i es facin més estudis clínics, és probable que la teràpia cel·lular amb cèl·lules mare mesenquimals es converteixi en un tractament estàndard per a moltes malalties cròniques i lesions. És fonamental la regulació daquest tipus de tractaments per evitar possibles riscos i complicacions associades.

Clínica Vertebra desenvolupa Programes de Recerca en els camps de Medicina Regenerativa i de Cirurgia Mínimament Invasiva de Columna Vertebral duent a terme en ambdues àrees assaigs clínics controlats i el desenvolupament de noves tecnologies, mitjançant sistemes patentats a la US American Patent Agency.

Barcelona Clínica Vertebra

CONTACTAR

Si voleu contactar amb nosaltres, per demanar cita o sol·licitar més informació sobre els nostres serveis, podeu fer-ho aquí

Opinions dels Pacients

Después de llevar meses con un dolor intenso en la espalda y en una pierna por una hernia y estar atiborrado de medicamentos y de sesiones de rehabilitación finalmente un amigo me recomendó esta Clínica y acerté plenamente. Me visitaron muy rápido y el Dr Ruiz me practicó una intervención por radiofrecuencia que me ha resuelto el problema, ya no me duele y he recuperado mi calidad de vida, que había perdido. Solo tengo palabras de agradecimiento

Solo tengo palabras de agradecimiento a los Doctores Ricardo Ruiz y Dr. Matias, en dos ocasiones he acudido a ellos, y solo tengo palabras de agradecimiento, me han solucionado mi problema, primero de Vertebras Lumbares y la segunda de un Hombro, y en los dos casos éxito total, no he vuelto a tener ningún tipo de molestia, estoy totalmente agradecido a ellos, me han cambiado la vida. MUCHAS GRACIAS DOCTORES, son ustedes fantásticos

Hace mucho que no sentía lo que era vivir sin dolor. Solo tengo palabras de agradecimiento para todo el equipo, desde el personal en recepción hasta el equipo en quirófano. Gracias Dr. Squarcia por tan detallada explicación de mi problema y por lo acertado del tratamiento. Pido a Dios que este bienestar dure bastante.

Primera visita con el DR. Mattia Squarcia por fin un medico que me escucha y se mira todas mis pruebas medicas ya vengo de una mala experiencia de otra clínica del dolor que el médico no me escuchaba y ni se miró ni una prueba medica.

Me realice una rizolisis hace dos años y es lo mejor decisión q tomé nunca. Me aconsejaron esta clínica. Personal y trato excelente. Volvería sin dudarlo. Soy otra persona desde que no siento nada de dolor.

Buen trato y atención, fui con una ciática de caballo y me dejaron como nuevo ,solo tengo palabras de agradecimiento.

Me realizaron esta mañana una Denervación facetaria lumbar (Rizolisis) y tengo que decir que «O» dolor. Han pasado 10h desde la intervención y sigo sin nada de dolor y sin medicación. Enhorabuena a todo el equipo. Viggo Adeler (Medico)

Sólo tengo palabras de agradecimiento, gracias Doctor Ricardo Ruiz.

En una situación francamente desesperada con mi madre afectada de neuralgia del trigémino y con dolores continuos y terribles durante el confinamiento y ningún médico de la sanidad pública capaz de calmarle en modo alguno el dolor, ha resultado milagroso encontrar este centro navegando por internet. En apenas un par de semanas tras la visita inicial, el Dr. Ruiz intervino a mi madre en una cirugía ambulatoria y poco agresiva y en apenas unos días volvió a recuperar dicción, movilidad y empezó al fin a dormir al no sufrir esos tremendos dolores. Y si el tratamiento ha sido efectivo gracias a las manos de un gran doctor, no por eso hay que quitar mérito al todo el equipo del centro. Desde la recepción a las enfermeras son todos profesionales ejemplares que te hacen sentir seguro y en buenas manos en todo momento. Mi madre ya es otra y apenas 4 meses después somos conscientes de que no hay mejor inversión que la salud y en Clínica Vértebra es todo un acierto. Totalmente recomendables. UN MILLON DE GRACIAS.

Es un sitio que ha mejorado mi calidad de vida.