Tècniques de Radiofreqüència

La neuràlgia del trigemin és un dels dolors més intensos que es poden experimentar. Es caracteritza per l’aparició de dolor a la regió facial, de gran intensitat, i amb característiques d’espasme o corrent elèctric, que persisteix durant alguns segons o fins i tot minuts. Hi ha formes d’aquesta malaltia que poden produir dolor de manera permanent durant tot el dia. Aquestes crisis es desencadenen de vegades amb estímuls mínims, com parlar, mastegar, raspallar-se les dents o afaitar-se. El dolor és molt difícil de suportar i sovint s’acompanya d’un gran deteriorament en la qualitat de vida de qui el pateix.

Quan el tractament farmacològic amb medicaments específics no és eficaç, cal plantejar-se la utilització de tècniques mínimament invasives. La més emprada en l’actualitat, així com la que posseeix un major índex d’èxits, amb una menor incidència d’efectes adversos, és la Termocoagulació del Gangli de Gasser amb Radiofreqüència. Consisteix i introduir una cànula especial a través de la galta, dirigida per guia radioscòpica al gangli del nervi trigemin (gangli de Gasser), que està situat a la base del crani. Un cop posicionada la cànula, es realitza tractament mitjançant radiofreqüència, i es produeix una termocoagulació controlada de petites porcions del gangli, que donaran lloc a una desaparició del dolor. El procediment es realitza al quiròfan sota sedació, i no necessita ingrés hospitalari.

La neuràlgia del glosofaringi és una condició dolorosa poc freqüent de causa desconeguda. Produeix un dolor constant amb crisi a la regió propera a les amígdales ia la faringe i l’oïda. El tractament mitjançant Radiofreqüència Polsada del Nervi Glosofaringi s’empra en casos en què han fracassat tots els tractaments farmacològics. Es duu a terme inserint una petita cànula de Radiofreqüència a la regió lateral del coll, darrere l’oïda, fins a contactar amb el nervi glosofaringi. Després s’aplica durant diversos minuts corrent de radiofreqüència de manera premuda, a baixa temperatura. Es poden obtenir bons resultats transcorreguts uns quants dies.
S’utilitza en el tractament de certes neuràlgies facials, així com en certs tipus de cefalea, com l’anomenada Cefalea en acúmuls, Cefalea d’Horton o Clúster Headache. També es pot fer servir en altres cefalees vasculars com la migranya, o en la cefalea paroxística crònica quan no responen al tractament farmacològic.
En alguns pacients persisteix el dolor després de la cirurgia, o bé apareix dolor a les zones intervingudes. Aquest dolor probablement és d’origen neuropàtic, i sovint és de difícil tractament. En són exemples el dolor després d’una operació d’hèrnia inguinal, o cirurgia plàstica. També es produeix en casos de fractures que han produït adherències o que han deixat seqüeles. En aquests casos, és freqüent veure com la reintervenció no soluciona els problemes, o fins i tot els pot agreujar, creant noves cicatrius i més irritació neural.

S’han obtingut bons resultats mitjançant l’aplicació de radiofreqüència polsada. Es realitza sota sedació i no necessita intervenció oberta, sinó de la inserció d’una o diverses cànules. Els resultats es poden veure al cap d’uns quants dies, i solen persistir durant diversos mesos, o fins i tot ser definitius.

Actualment es pot fer el tractament de la síndrome del túnel carpià o neuropatia del nervi mitjà sense cirurgia. Mitjançant l’ús de radiofreqüència Pulsada Dual s’obtenen resultats òptims que es mantenen durant molt de temps. La tècnica és innòcua, no necessita cap incisió quirúrgica, ni rehabilitació posterior, i es pot repetir tantes vegades com calgui. No necessita repòs prolongat, i el pacient pot reincorporar-se a la seva activitat normal a les 48 hores o fins i tot abans.

Es realitza en quiròfan sota sedació, i implica la introducció de dues petites cànules de radiofreqüència que se situen a la proximitat del nervi mitjà al canell, per realitzar estimulació mitjançant radiofreqüència polsada. Es tracta d’un tipus de tractament descrit per primer cop pel Dr. Ricardo Ruiz-López, els resultats del qual s’han publicat en revistes científiques de primer nivell.

  • Treatment of median nerve compression with pulsed radiofrequency: Preliminary results in 25 cases. Ruiz-Lopez R. Descarregar
  • Description of a new minimally invasive approach of the median nerve in the carpal tunnel. Ruiz-Lopez R. Descarregar
La Síndrome de Dolor Regional Complex (SDRC o CRPS en anglès) és un trastorn dolorós crònic que afecta en general una extremitat. Es creu que està causat per una disfunció del sistema nerviós central o perifèric, generalment després d’un o de diversos traumatismes, o d’intervencions quirúrgiques. Quan el dolor és degut a una lesió en el sistema nerviós, llavors es denomina Causàlgia. Les característiques clíniques són: dolor intens, sovint continu, que aparenta estar desproporcionat a la lesió existent, o bé es manté durant més temps de l’esperat, canvis a la coloració ia la temperatura de la pell a la part del cos afectada, canvis en la sensibilitat de la zona afecta, inflamació i rigidesa, hipersudoració i canvis en el creixement del borrissol o les ungles de l’extremitat afectada, menor capacitat per moure la part del cos afectada. Sovint el dolor s’estén a la totalitat de l’extremitat i als llocs distants de la lesió original.

La qualitat de vida de les persones que el pateixen es veu molt afectada en general, i sovint s’acompanya de símptomes depressius o d’ansietat.

Causes del SDRC
La causa última per la qual es desenvolupa SDRC després d’un traumatisme o cirurgia és desconeguda. Tot i això, sembla que el Sistema Nerviós Simpàtic té un paper important en el manteniment del dolor. Sembla que els estudis indiquen que l’adrenalina, una catecolamina alliberada pel sistema nerviós simpàtic, adquireix la capacitat d’activar les vies de transmissió del dolor després d’una lesió en un teixit o en un nervi perifèric. El més probable és que l’SDRC no tingui cap causa, sinó que sigui el resultat de diversos factors que condicionen l’aparició de la malaltia.

Diagnòstic del SDRC
El diagnòstic es fa eminentment a partir de la simptomatologia. Cal confirmar i documentar mitjançant exploracions complementàries com Radiografies, Gammagrafia òssia en tres fases i Teletermografia Infraroja.

Pronòstic del SDRC
El pronòstic és variable, encara que en general depèn de la cronicitat del procés, i de la precocitat en el tractament. En algunes persones els símptomes desapareixen de manera espontània. En una altra, el dolor pot ser crònic, continu, i acompanyar-se de canvis irreversibles i incapacitants, malgrat el tractament.

Tractament del SDRC
El tractament ha de ser multidisciplinari, incloent-hi teràpia física intensa i tractament farmacològic.

En els casos que no responen al tractament es pot fer una Simpatectomia per Radiofreqüència. Aquest tractament consisteix a interrompre la conducció nerviosa a la cadena simpàtica, ja sigui a nivell cervical quan el problema afecta les extremitats superiors, oa nivell lumbar quan el dolor es localitza a l’extremitat inferior. Previ al tractament es realitzarà un bloqueig amb fins diagnòstics i pronòstics.

El bloqueig de la cadena simpàtica consisteix en la injecció d’anestèsics locals a la cadena simpàtica, seguida d’un període d’observació per verificar-ne la resposta. La tècnica del bloqueig simpàtic es fa en un quiròfan totalment equipat, amb radioscòpia i amb el pacient sedat. No cal ingrés hospitalari, per la qual cosa el pacient pot traslladar-se al seu domicili transcorregudes una o dues hores.

Si el bloqueig és positiu, és a dir, eficaç per alleujar el dolor durant un temps determinat, es procedirà a realitzar una Simpatectomia de la cadena simpàtica per radiofreqüència. La tècnica és semblant a la que s’empra per al bloqueig, però en aquest cas s’utilitzaran cànules de radiofreqüència, per tal de produir una coagulació que bloquegi la conducció nerviosa. Es tracta d’una tècnica ambulatòria que es pot fer amb sedació i anestèsia local.

Altres opcions terapèutiques per al tractament de l’SDRC són l’Estimulació Medul·lar i la Infusió espinal de fàrmacs amb bomba implantable.

La Risòlisi de columna cervical o denervació facetària cervical per radiofreqüència és una tècnica que es fa servir per tractar el dolor causat per problemes a les articulacions de la columna cervical.

La radiofreqüència és un tipus denergia elèctrica mitjançant la qual es realitzen molts tipus de tractaments mèdics. En el cas de la Risòlisi cervical, es tracta de termocoagular les terminacions nervioses per així neutralitzar la transmissió del dolor, sense afectar per res la funció tàctil o la funció motora. La columna cervical té a la part posterior unes petites articulacions anomenades articulacions zigoapofisàries o articulacions posteriors. Aquestes articulacions poden patir diversos trastorns com ara artrosi o inflamació i deformitat, i ser molt doloroses. Aquestes articulacions tenen terminacions nervioses que condueixen la sensació de dolor. Si elevem la temperatura d’aquestes terminacions nervioses, la conducció del dolor es veurà en gran mesura bloquejada durant un temps perllongat. El tractament es fa amb gran precisió, de manera que només es lesionen unes poques fibres nervioses, responsables de la transmissió del dolor. Els altres tipus de fibres nervioses es mantenen intactes, per la qual cosa no s’afectarà la funció motora o la sensibilitat de les extremitats superiors.

La tècnica es realitzarà al quiròfan. Abans de començar, rebreu una sedació per via endovenosa. Mitjançant control radiològic, es localitzaran els punts exactes que cal tractar. S’injectarà anestèsia local, i posteriorment s’introduiran diverses cànules de calibre molt fi, especials per a radiofreqüència, la punta de les quals és un elèctrode, i amb elles es realitzarà la lesió neural al lloc que ens interessi.

El procediment és ambulatori, per la qual cosa els pacients es poden traslladar al seu domicili transcorregudes poc més d’una hora. És habitual notar algunes molèsties al lloc de punció després del procediment, per a això és possible que se li prescriguin medicaments analgèsics.

La Risòlisi de columna dorsal o denervació facetària dorsal per radiofreqüència és una tècnica que es fa servir per tractar el mal d’esquena causat per problemes a les articulacions posteriors de la columna dorsal.

La radiofreqüència és un tipus denergia elèctrica mitjançant la qual es realitzen molts tipus de tractaments mèdics. En el cas de la Risòlisi dorsal, es tracta de termocoagular les terminacions nervioses per així neutralitzar la transmissió del dolor, sense afectar per res la funció tàctil o la funció motora. La columna dorsal té a la part posterior unes petites articulacions anomenades articulacions zigoapofisàries o articulacions posteriors. Aquestes articulacions poden patir diversos trastorns com ara artrosi o inflamació i deformitat, i ser molt doloroses. Aquestes articulacions tenen terminacions nervioses que condueixen la sensació de dolor. Si elevem la temperatura d’aquestes terminacions nervioses, la conducció del dolor es veurà en gran mesura bloquejada durant un temps perllongat. El tractament es fa amb gran precisió, de manera que només es lesionen unes poques fibres nervioses, responsables de la transmissió del dolor. Els altres tipus de fibres nervioses es mantenen intactes, per la qual cosa no s’afectarà la funció motora o la sensibilitat.

La tècnica es realitzarà al quiròfan. Abans de començar, rebreu una sedació per via endovenosa. Mitjançant control radiològic, es localitzaran els punts exactes que cal tractar. S’injectarà anestèsia local, i posteriorment s’introduiran diverses cànules de calibre molt fi, especials per a radiofreqüència, la punta de les quals és un elèctrode, i amb elles es realitzarà la lesió neural al lloc que ens interessi.

El procediment és ambulatori, per la qual cosa els pacients es poden traslladar al seu domicili transcorregudes poc més d’una hora. És habitual notar algunes molèsties al lloc de punció després del procediment, per a això és possible que se li prescriguin medicaments analgèsics.

La Risòlisi de columna lumbar o denervació facetària lumbar per radiofreqüència és una tècnica que es fa servir per tractar el dolor lumbar. Aquest dolor, en un alt percentatge de casos, està causat per problemes a les articulacions de la columna lumbar.

La radiofreqüència és un tipus denergia elèctrica mitjançant la qual es realitzen molts tipus de tractaments mèdics. En el cas de la Risòlisi lumbar, es tracta de termocoagular les terminacions nervioses per així neutralitzar la transmissió del dolor, sense afectar per res la funció tàctil o la funció motora. La columna lumbar té a la part posterior unes petites articulacions anomenades articulacions zigoapofisàries o articulacions posteriors. Aquestes articulacions poden patir diversos trastorns com ara artrosi o inflamació i deformitat, i ser molt doloroses. Aquestes articulacions tenen terminacions nervioses que condueixen la sensació de dolor. Si elevem la temperatura d’aquestes terminacions nervioses, la conducció del dolor es veurà en gran mesura bloquejada durant un temps perllongat. El tractament es fa amb gran precisió, de manera que només es lesionen unes poques fibres nervioses, responsables de la transmissió del dolor. Els altres tipus de fibres nervioses es mantenen intactes, per la qual cosa no s’afectarà la funció motora o la sensibilitat de les extremitats inferiors.

La tècnica es realitzarà al quiròfan. Abans de començar, rebreu una sedació per via endovenosa. Mitjançant control radiològic, es localitzaran els punts exactes que cal tractar. S’injectarà anestèsia local, i posteriorment s’introduiran diverses cànules de calibre molt fi, especials per a radiofreqüència, la punta de les quals és un elèctrode, i amb elles es realitzarà la lesió neural al lloc que ens interessi.

El procediment és ambulatori, per la qual cosa els pacients es poden traslladar al seu domicili transcorregudes poc més d’una hora. És habitual notar algunes molèsties al lloc de punció després del procediment, per a això és possible que se li prescriguin medicaments analgèsics.

Les neurones que recullen la sensibilitat al dolor s’agrupen en una petita estructura anomenada “Gangli de l’arrel Dorsal”, que es troba al llarg de tota la columna vertebral als forats de conjunció pels quals surten els nervis raquidis. A partir d’aquest gangli nerviós, la sensibilitat s’envia a la medul·la i al cervell.

Des de fa anys es tracta de manera eficaç el dolor irradiat a les extremitats inferiors o ciàtica estimulant amb radiofreqüència polsant el gangli de l’arrel dorsal en diversos nivells de la columna vertebral lumbar i sacra.

La radiofreqüència polsada és una modalitat de radiofreqüència que permet administrar voltatges més alts d’electricitat en un teixit, sense que se n’elevi la temperatura. Implica l’estimulació mitjançant camps elèctrics d’una regió anatòmica sense produir lesions o cremades, ja que la temperatura que s’aplica mai no supera els 42ºC.

El procediment es fa amb anestèsia local i una sedació suau per la via endovenosa. Se li situarà de cap per avall en una llitera i se li col·locarà una via venosa per la qual se li administraran antibiòtics i sedants, per tal que estigui confortable i relaxat durant tot el procediment.

Es localitza mitjançant radiologia el lloc on se situa el gangli de l’arrel dorsal als diversos nivells que interessi tractar. Es fa mitjançant anestèsia local. Un cop situada la cànula de radiofreqüència al lloc precís, es connecta a un elèctrode a través del qual es poden realitzar proves d’estimulació elèctrica per confirmar la correcta ubicació, i posteriorment, es procedeix a administrar el tractament de radiofreqüència premuda durant diversos minuts, durant els quals no se sent cap molèstia.

En acabar s’injecten corticoides i de vegades anestèsics i hialuronidasa, per afavorir la millora primerenca. L’alta generalment té lloc transcorregudes algunes hores. Els resultats d’aquest tractament se solen demorar unes dues o tres setmanes.

Quan aquesta tècnica es realitza amb totes les garanties de seguretat, no hi ha pràcticament cap risc de complicacions.

Tot i això, s’han descrit casos en què han aparegut infeccions locals o epidurals, o bé sagnats, que han requerit tractament específic. També de manera excepcional s’han produït casos de lesions arterials que han produït danys medul·lars. Totes aquestes complicacions són extremadament infreqüents, especialment si es tenen en compte totes les precaucions.

Intervencionismo del Dolor Clínica Vertebra Barcelona Madrid

CONTACTAR

Si voleu contactar amb nosaltres, per demanar cita o sol·licitar més informació sobre els nostres serveis, podeu fer-ho aquí

Opinions dels Pacients

Solo tengo palabras de agradecimiento a los Doctores Ricardo Ruiz y Dr. Matias, en dos ocasiones he acudido a ellos, y solo tengo palabras de agradecimiento, me han solucionado mi problema, primero de Vertebras Lumbares y la segunda de un Hombro, y en los dos casos éxito total, no he vuelto a tener ningún tipo de molestia, estoy totalmente agradecido a ellos, me han cambiado la vida. MUCHAS GRACIAS DOCTORES, son ustedes fantásticos

En una situación francamente desesperada con mi madre afectada de neuralgia del trigémino y con dolores continuos y terribles durante el confinamiento y ningún médico de la sanidad pública capaz de calmarle en modo alguno el dolor, ha resultado milagroso encontrar este centro navegando por internet. En apenas un par de semanas tras la visita inicial, el Dr. Ruiz intervino a mi madre en una cirugía ambulatoria y poco agresiva y en apenas unos días volvió a recuperar dicción, movilidad y empezó al fin a dormir al no sufrir esos tremendos dolores. Y si el tratamiento ha sido efectivo gracias a las manos de un gran doctor, no por eso hay que quitar mérito al todo el equipo del centro. Desde la recepción a las enfermeras son todos profesionales ejemplares que te hacen sentir seguro y en buenas manos en todo momento. Mi madre ya es otra y apenas 4 meses después somos conscientes de que no hay mejor inversión que la salud y en Clínica Vértebra es todo un acierto. Totalmente recomendables. UN MILLON DE GRACIAS.

Buen trato y atención, fui con una ciática de caballo y me dejaron como nuevo ,solo tengo palabras de agradecimiento.

Hace mucho que no sentía lo que era vivir sin dolor. Solo tengo palabras de agradecimiento para todo el equipo, desde el personal en recepción hasta el equipo en quirófano. Gracias Dr. Squarcia por tan detallada explicación de mi problema y por lo acertado del tratamiento. Pido a Dios que este bienestar dure bastante.

Es un sitio que ha mejorado mi calidad de vida.

Me realice una rizolisis hace dos años y es lo mejor decisión q tomé nunca. Me aconsejaron esta clínica. Personal y trato excelente. Volvería sin dudarlo. Soy otra persona desde que no siento nada de dolor.

Me realizaron esta mañana una Denervación facetaria lumbar (Rizolisis) y tengo que decir que «O» dolor. Han pasado 10h desde la intervención y sigo sin nada de dolor y sin medicación. Enhorabuena a todo el equipo. Viggo Adeler (Medico)

Después de llevar meses con un dolor intenso en la espalda y en una pierna por una hernia y estar atiborrado de medicamentos y de sesiones de rehabilitación finalmente un amigo me recomendó esta Clínica y acerté plenamente. Me visitaron muy rápido y el Dr Ruiz me practicó una intervención por radiofrecuencia que me ha resuelto el problema, ya no me duele y he recuperado mi calidad de vida, que había perdido. Solo tengo palabras de agradecimiento

Primera visita con el DR. Mattia Squarcia por fin un medico que me escucha y se mira todas mis pruebas medicas ya vengo de una mala experiencia de otra clínica del dolor que el médico no me escuchaba y ni se miró ni una prueba medica.

Sólo tengo palabras de agradecimiento, gracias Doctor Ricardo Ruiz.